Teikiamos paslaugosTeikiame buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugas mažoms ir vidutinėms įmonėms.
Sutvarkome buhalterinę apskaitą nuo pirminių dokumentų iki metinės finansinės atskaitomybės sudarymo.

Buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugos apima:

- Pirkimų apskaita
- Pardavimų apskaita
- Mokėjimo pavedimų apskaita
- Kasos pajamų ir išlaidų orderių apskaita
- Avanso apyskaitų apskaita
- Komandiruočių apskaita
- Ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaičiavimas
- Darbo užmokesčio apskaita
- Skolų suderinimas su kliento pirkėjais/tiekėjais
- Deklaracijos Mokesčių inspekcijai
- Deklaracijos Sodrai
- Ataskaitos Statistikos departamentui
- Metinė finansinė atskaitomybė

Klientui pageidaujant, pagal turimus apskaitos duomenis, galėsime parengti papildomas Jūsų įmonės veiklos ataskaitas.

Buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis Verslo apskaitos standartais ir LR įstatymais.

Teikiamų paslaugų kaina

Paslaugų kaina priklauso nuo pirminių dokumentų kiekio ir įmonės veiklos specifikos.

Norėdami sužinoti preliminarią apskaitos paslaugų kainą užpildykite žemiau esančią formą:

Pirminių dokumentų apyvarta per mėnesį Kiekis
Išrašomos sąskaitos faktūros (vnt.)
Gaunamos sąskaitos faktūros (vnt.)
Avansinės apyskaitos (vnt.)
Kasos dokumentai (vnt.)
Banko įrašai (vnt.)
Autorinės sutartys (vnt.)
Komandiruotės (vnt.)
Ilgalaikis turtas (vnt.)
Automobiliai (vnt.)
Darbuotojai (vnt.)
Preliminari paslaugų kaina: Lt be PVM